/ /

Giải đáp: Bao nhiêu tuổi được làm thẻ ngân hàng theo quy định hiện hành 2023?

Thẻ ngân hàng được dùng trong các giao dịch tài chính hằng ngày. Hiện tại hầu hết mỗi người đều sở hữu một thẻ ngân…