GDP là gì? Định nghĩa, công thức tính và các loại GDP

Chợ giá - GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là một trong những số liệu thống kê quan trọng nhất trong sự phát triển của…