Chỉ số ROA là gì? Ý nghĩa của ROA, ROE, ROI trong phân tích tài chính

Chợ giá - ROA là gì? ROA chỉ số dùng để đánh giá mức độ sinh lợi của công ty trên mức độ sử dụng…