/

Tỷ giá là gì và liệu có đáng lo trong năm nay?

Hiện nay, trong hầu hết bản tin phân tích chứng khoán mà chúng ta thường đọc đều xuất hiện "sức ép tỷ giá" - đây là thuật…