Tên Mua Bán
AUD 16,742 16,822
EUR 25,106 25,196
JPY 187 187
USD 23,862 23,902
Nguồn: ChoGia.VN