Tên Mua Bán
AUD 15,671 15,801
EUR 25,342 25,422
JPY 179 180
USD 23,487 23,537
Nguồn: ChoGia.VN