Hệ thống Giá mua Giá bán
SJC HN 72.700 74.020
PNJ SG 72.700 73.900
DOJI HN 61.350 62.200
Phú Quý HN 72.800 73.950
BTMC HN 72.500 73.700
Mi Hồng 73.000 73.800
Tài trợ bởi