Sản phẩm Hôm nay (2022-07-04)
Giá mua Giá bán
SJC-TP. Hồ Chí Minh 68,200 68,800
SJC-Hà Nội 68,200 68,820
SJC-Đà Nẵng 68,200 68,820
PNJ-TP. Hồ Chí Minh 68,100 68,700
PNJ-Hà Nội 68,100 68,700
PNJ-Đà Nẵng 68,100 68,700
DOJI-TP. Hồ Chí Minh 68,200 68,800
DOJI-Đà Nẵng 68,200 68,800
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh 68,200 68,800
Phú Quý-Hà Nội 68,200 68,800
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội 68,210 68,780
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh 68,200 68,600
Nguồn: ChoGia.VN