Hệ thống Giá mua Giá bán
PNJ SG 75.480 76.980
Phú Quý HN 75.800 76.980
BTMC HN 75.880 76.980
Mi Hồng 76.200 76.980
Tài trợ bởi