Hệ thống Giá mua Giá bán
SJC HN 68.450 69.170
PNJ SG 68.400 69.150
DOJI HN 56.930 57.150
Phú Quý HN 66.450 67.050
BTMC HN 68.360 69.030
Mi Hồng 68.500 68.900
Tài trợ bởi